Gospodarstwo Pasieczne ULIK na Roztoczu producent naturalnych miodów pszczelich
PASIEKA ULIK
FOTO GALERIA
ULIK - KONTAKT
OFERTA TURYSTYCZNA
SKANSEN - MUZEUM
ZAPRASZAMY NA ROZTOCZE
PRODUKTY PSZCZELE
MIODY TRADYCYJNE
MIODY OFERTA CENNIK
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
ADRESY SKLEPÓW ULIK
POLECANE STRONY

pasieka ULIK na facebook

Ulik zagroda edukacyjna

Noclegi Zwierzyniec Roztocze - samodzielny domek holenderski

KRASNOBRÓD
 • Zespół klasztorny dominikanów wzniesiony w miejscu gdzie w 1646 roku objawiła się Matka Boska - Sanktuarium Maryjne
 • Murowany kościół p.w. Nawiedzenia NMP wybudowany w latach 1690-1699 z fundacji królowej Marii Kazimiery (Marysieńki) jako wotum za cudowne ocalenie; w ołtarzu głównym cudowny obraz MB Krasnobrodzkiej
 • W dziedzińcu klasztornym drewniany spichlerz - obecnie muzeum parafialne z ekspozycjami: sakralną, geologiczną, garncarstwa, przyrodniczą i wsi krasnobrodzkiej
 • Wzdłuż alei NMP znajduje się zespoł kapliczek różańcowych; drewniana kaplica "Na Wodzie" pod którą bije źródło o właściwościach leczniczych
 • Rezerwat leśny "Święty Roch" utworzony w 1983 roku chroniący stare naturalne drzewostany bukowo-jodłowe z okazami ok. 250 letnich jodeł
 • Kaplica św. Rocha, barakowy ołtarzyk z obrazem św. Rocha, obok kaplicy kilka źródełek nigdy nie wysychających
 • Miejsce bitwy powstańców z 1863 roku pod przywództwem Marcina Borelowskiego Lelewela
 • Zespół pałacowo-parkowy z XVII wieku, obecnie sanatorium rechabilitacyjne dla dzieci
 • Zalew z kąpieliskiem
 • Na stoku góry "Chełm" wyciąg narciarski
 • Punkt widokowy na Krasnobród
Schody drewniane wokłó kaplicy św. Rocha Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie Obraz św. Rocha Punkt widokowy na KrasnobródBONDYRZ
 • Prywatne muzeum geologiczne: minerały i skamieniałe pnie mioceńskie
 • Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa "Adama" obrazujące lata wojny i okupacji na Zamojszczyźnie w latach 1939-1944
 • Ośrodek hodowli ryb łososiowatych


Powrót